Archiwum

Z Tradoro

Spis treści

Kwiecień 2011

Drodzy Użytkownicy Tradoro, marcowe prace niosą z sobą następujące zmiany:

 • Dodana została możliwość ukrycia wyświetlania podkategorii na liście produktów. Włączamy/wyłączamy w Konfiguracja > Wygląd > Prezentacja katalogu produktów > Widok kategorii.
 • W Panelu sklepu dodany został nowy status: oczekuje na odbiór osobisty.
 • Aby ułatwić Państwu zarządzanie sprzedażą przy aktywnej integracji z Allegro, dodaliśmy Oznaczenie aktywnych połączeń pomiędzy produktami, a aukcjami na liście produktów i liście aukcji.
 • Na liście produktów pojawiła się nowa kolumna powiadamiająca Allegrowicza o tym, że produkt jest właśnie wystawiony na allegro, aukcja się skończyła bądź, że kiedyś był wystawiony na allegro. Zaznaczone jest aktywne powiązanie stanów magazynowych!
 • Na liście aukcji znajduje się informacja o tym, czy aukcja jest w jakiś sposób związana z panelem (czy powstała poprzez wystawienie z paneli, czy z aukcji został już stworzony produkt). Zaznaczone jest aktywne powiązanie stanów magazynowych!
 • Lista prezentowanych produktów może zawierać również cechy.
 • Udostępniliśmy również opcję dodawanie linków do kategorii, produktów lub plików z mediów w edytorach tekstowych.
 • Na liście zamówień pojawiło się pole wyboru umożliwiające przejście do archiwum zamówień. Każde zamówienie można przenieść do archiwum za pomocą menu zamówienia, bądź za pomocą operacji na wielu rekordach. Zamówienia można dowolnie przenosić pomiędzy listą aktualną a archiwalną.
 • Usunęliśmy błąd pojawiający się przy promocjach czasowych, ustalonych na odległy termin.
 • W edytorze tekstu dodano możliwość umieszczania linków do niżej wymienionych elementów w sekcjach:
  • opis produktu
  • treść podstrony
  • widget "Dowolny tekst"

Pozdrawiamy, zespół Tradoro.

Marzec 2011

Aktualizacje wprowadzone w lutym i marcu to mnóstwo zmian mających na celu optymalizację oprogramowania i utrzymanie niezawodności działania aplikacji.

Komentarze i Oceny

Najciekawszą funkcjonalnością jest możliwość dodawania komentarzy oraz ocen. Żeby umożliwić Klientom Waszych sklepów dodawanie opinii o produktach wystarczy wejść w Menu > Konfiguracja > Ustawienia > Komponenty i włączyć wspomniane funkcje. Automatycznie w menu głównym w kolumnie Produkty zostanie dodana zakładka Komentarze. Znajdzie się w niej lista wszystkich otrzymanych komentarzy wraz z datą wystawienia, nazwą produktu, jakiego dotyczą oraz nazwą osoby wystawiającej. Aby wystawiony komentarz pojawił się na stronie produktu, właściciel sklepu musi go zaakceptować. Istnieje również możliwość podglądu lub usunięcia komentarza. Dodatkowo komentarze można sortować na liście wg daty wystawienia, a także wyświetlać osobno komentarze zatwierdzone i niezatwierdzone. Komentarze zobaczyć można przy produkcie w zakładce Komentarze. Aby Klient mógł dodać komentarz musi być zalogowany.

W przypadku Ocen są one przyznawane w systemie gwiazdkowym w skali od 1 do 5. Aby wystawić ocenę, Klient podobnie jak w przypadku komentarzy musi być zalogowany. Średnia z przyznanych ocen Klientów jest wyświetlana przy produkcie. Dany produkt Klient może ocenić jedynie raz, natomiast komentarzy można wystawić wiele.

Widoczność VAT

Kolejną zmianą, jaką wprowadziliśmy jest możliwość ukrycia "Cena z VAT" i "Cena bez VAT". Funkcję tę możemy ustawić w Menu > Konfiguracja > Wygląd > Prezentacja katalogu produktów > Ogólne. Mamy tu do wyboru dwie opcje: włączone/wyłączone
pokazuj stawkę VAT ( w przypadku zaznaczenia pola, przy produkcie pojawi się informacja o cenie ze stawką VAT, np 23,99 Cena z 23% VAT)

Ceny netto w koszyku

Ceny netto znikną z koszyka i warstwy transakcyjnej (zamówienie, potwierdzenie zamówienia), jeżeli w Menu > Konfiguracja > Ustawienia > Koszyk ustawimy NIE dla Faktury VAT. W tym miejscu pojawiło się również pole Stopka Koszyka. Możemy uzupełnić je o dowolny tekst, np. zachęcający Klienta do sfinalizowania transakcji. Będzie on widoczny z poziomu koszyka w lewym dolnym rogu.

Ustawienia Allegro

Rozszerzyliśmy Ustawienia konta allegro, pozwalając na wybór ilości obrazków automatycznie dodawanych do formularza wystawiania aukcji i możliwość zmniejszenia ich do 50 KB. Samodzielnie można zdefiniować również ilość produktów pobieranych do widgetu animowanego.

Dodaliśmy też możliwość łatwego przejścia do panelu administracyjnego z poziomu panelu klienta.

Styczeń 2011

Udoskonalenie synchronizacji stanów magazynowych modułu integracji z allegro

Wprowadziliśmy zmianę polegającą na aktualizacji stanu magazynowego na aukcji Allegro wystawionej z panelu po zakupie produktu w sklepie.

Ograniczenia w synchronizacji stanów magazynowych:

 • Update stanów magazynowych jest możliwy dla aukcji wystawionych z panelu administracyjnego.
 • Zalecane jest, by podczas trwania aukcji na allegro nie zmieniać ręcznie stanów magazynowych produktu, w przypadku ich edycji a zwłaszcza zwiększenia, nie następuje aktualizacja na aukcji.
 • Należy zachować ostrożność przy zmianie statusu zamówienia z przyjętego do realizacji na inny, mający na celu anulowanie zamówienia, a tym samym powrót do stanu przed jego złożeniem.Nie pociąga to za sobą zmian na aukcji.

Synchronizacja w chwili obecnej nie dotyczy odmian produktu.

Prosimy na sprawdzenie włączonej opcji magazynu dla produktu: Lista produktów/Narzędzia/Edycja/Magazyn ograniczona ilość:TAK.

Uwaga Pamiętaj, aby tworzyć jedną aukcję z jednego produktu, w innym wypadku powiązanie stanów magazynowych będzie dotyczyło tylko ostatniej utworzonej aukcji z produktu.

Zakres integracji, w tym funkcjonalność synchronizacji stanów magazynowych, zależy w dużej mierze od Api udostępnianego przez portal aukcyjny. Postaramy się śledzić zmiany i na bieżąco dostosowywać moduł do państwa potrzeb.

Grudzień 2010

Multikategorie

Włączanie multikategorii znajduje się w sekcji Konfiguracja/Ustawienia/Okno katalog produktów/Kategorie. Włączenie mulikategorii pozwoli na posiadanie każdego z produktów w wielu kategoriach.

Przypisanie produktu do wielu kategorii odbywa się już na etapie dodawania nowego produktu do sklepu. W liście po lewej stronie można ustawić kilka kategorii dla produktu oraz wybrać dla niego kategorię podstawową.

Edycja kategorii i podkategorii:

Wybór konkretnej opcji edycji pojawia się już przy najechaniu myszką na kategorię po jej prawej stronie. Daje to możliwość szybszej edycji kategorii w panelu administracyjnym. Dodano również nowy sposób filtrowania kategorii bez produktów i kategorii z produktami.

Kategoria podstawowa:

Ścieżka kategorii w widoku produktu na froncie sklepu jest ścieżką, z której nastąpiło kliknięcie na produkt, w innym przypadku (np. wejście poprzez promocje) jest ona uzależniona od kategorii podstawowej do której przypisany jest produkt.

System powiązania kategorii przy wystawianiu produktów na allegro bierze pod uwagę tylko kategorię podstawową.

Przeliczanie ilości produktów:

Przeliczanie ilości produktów w danej kategorii(węźle) następuje po 30 minutach. Na najniższym poziomie drzewa kategorii na bieżąco.

Stawka Vat

W górnym pasku Panelu administracyjnego pojawiła się informacja , jak zmienić stawki podatku VAT po wejściu nowej ustawy.

Zamiany podatku VAT można dokonać w sekcji konfiguracja/Ustawienia/Okno ogólne/ Zakładka: zmiana podatku VAT. Należy wybrać opcje w jaki sposób system ma zmienić ceny produktów na sklepie:

  * Cena NETTO bez zmian, aktualizacja ceny BRUTTO
  * Cena BRUTTO bez zmian, aktualizacja ceny NETTO

Zmiany tej należy dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 do godziny 23:50

W przypadku braku wyboru opcji przeliczenia ceny system sam narzuci zmianę. W takim przypadku aktualizacji zostanie poddana cena Brutto.

Proszę mieć na uwadze, że ceny produktów na promocjach, koszty dostawy oraz ceny zawarte w cennikach nie zostaną automatycznie przeliczone.

Tradoro - strona główna
Pliki do pobrania
Kanał YouTube