Produkty

Z Tradoro

Spis treści

Lista produktów

W tym panelu znajdują się wszystkie produkty wprowadzone do sklepu. Stworzoną listę produktów możemy posegregować według kategorii. W tym celu służy opcja wszystkie kategorie, po jej naciśnięciu rozwinie się drzewo kategorii.
Po kliknięciu na lupę po lewej stronie, można skorzystać z opcji Filtrowanie która ułatwi odszukanie interesującego Cię produktu ze wszystkich dostępnych na liście. Możesz aktywować produkt i umieścić go w witrynie lub zdjąć ze sklepu, kiedy produkt nie będzie dostępny w ofercie, bez konieczności jego całkowitego usuwania.
Dzięki prostej tabeli, możesz szybko uaktualnić cenę oraz sprawdzić jaka ilość towaru widnieje na stanie magazynowym. W rubryce na Allegro widnieją informacje o tym czy produkt został wystawiony na Allegro, oraz kiedy kończy się aukcja wystawionego produktu. Możesz określić, w jakim terminie produkt będzie widoczny w cenie promocyjnej lub zaznaczyć czas i formę jego przeceny lub nowości. W kolumnie Ocena zobaczysz jak klienci oceniają twoje produkty. Możesz także sklonować produkt, określić w jakiej porównywarce będzie się wyświetlał, bądź wystawić go na aukcji Allegro.

Dodaj Produkt

Rozpoczynamy od zakładki Ogólne. Uzupełnij nazwę produktu. Zaznacz czy ma on być widoczny w sklepie czy też nie. Każdemu produktowi możesz nadać numer katalogowy, który pozwoli na jego identyfikację. Określ dostępność wystawianego produktu w swoim sklepie wybierając odpowiednią opcję z rozwijanego paska. Następnie ustaw jednostkę miary. Jeżeli wybierzesz kilogramy, możesz w wyznaczonym do tego polu wpisać konkretną wagę produktu. Teraz przejdź do zakładki Opisy. W polu krótkiego opisu wpisz tekst, który pokaże się bezpośrednio pod produktem jeszcze przed wyświetleniem jego pełnej oferty. Pamiętaj, że to pole posiada limit znaków. W znajdującym się poniżej polu długiego opisu możesz podać pełną specyfikację wystawianego przedmiotu. W długim opisie można też skorzystać z prostego edytora testu, który umożliwia np. dodawanie linków do tekstu (aby to zrobić postępuj analogicznie jak w przypadku dodawania linków w podstronach).

W dziale ceny i podatki określisz stawkę podatku, cenę netto i brutto. Możesz również zaklasyfikować produkt według Wskaźnika Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), oraz dodać promocję.

Teraz przejdź do zakładki Kategorie. Dodany produkt przypisz do ustawionych przez siebie kategorii.

W następnym kroku system umożliwi Ci określenie stanu magazynowego dla dodawanego produktu. Jeżeli posiadasz ograniczoną liczbę produktów, zaznacz opcję TAK, a następnie określ ilość dostępnych sztuk.

Jeśli chcesz, aby produkt był opatrzony zdjęciem, kliknij w opcję Dodaj obrazek, a następnie wybierz Dodaj plik lub Dodaj wiele plików, w zależności od tego ile zdjęć chcesz dodać do wystawianego produktu. Teraz wystarczy, że wybierzesz opcję Dodaj obrazek z listy, by ten pojawił się w ramce z obrazkami. Wgrane do panelu grafiki będą zawsze dostępne w sekcji Narzędzia, w zakładce Pliki. Tam również będziesz miał możliwość wgrania wszystkich plików i posegregowania ich w odpowiednie foldery.

Nadszedł czas na opisanie strony produktu dla wyszukiwarek. Wpisz tytuł strony, odpowiadający nazwie produktu oraz opis i słowa kluczowe, umożliwiające trafne pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.

W zakładce Powiązane możesz dodać produkty skojarzone z aktualnie wystawianym przez Ciebie artykułem. Przy dodawaniu pierwszego produktu, na liście nie znajdziesz przedmiotów, które mógłbyś z nim powiązać. Pojawią się one później, wraz z kolejnymi zapisanymi produktami. Wystarczy, że z listy wybierzesz za pomocą kliknięcia tą część asortymentu, która pasuje do wystawianego przedmiotu. Każdy produkt możesz przypisać do wybranej sekcji, takiej jak Nowości i Polecane. Uzupełnij pola i wybierz z kalendarza daty graniczne wyświetlania produktów w wybranej sekcji. Po skończeniu zapisz wprowadzone zmiany.

Produkt dnia

Opcja Produkt dnia umożliwia zarządzanie promocją na stronie Twojego sklepu. Wybierz dzień, na który chcesz ustawić promocję na wybrany przez siebie asortyment. Następnie kliknij w opcję Ustaw produkt. Możesz również wybrać interesujący Cię produkt z listy. Wystarczy że w wybranym polu wpiszesz poszukiwaną frazę lub jej część. Jeżeli dokonałeś już wyboru, kliknij Zapisz.

Statystyki

Zakładka Statystyki pozwala na przeglądnięcie zestawienia najczęściej zamawianych w sklepie produktów. Prezentacja odbywa się w formie słupkowego wykresu.

Lista cenników

Lista cenników

Na Liście cenników znajdziesz wszystkie, ustawione przez siebie cenniki. Z tego miejsca masz możliwość dodania nowego cennika lub wyedytowania już istniejącego.
Dodatkowymi funkcjami jest opcja ustawienia parametrów wydruku, a następnie drukowanie cennika.

Dodaj cennik

Dodawanie cennika

Jeżeli chcesz ustawić nowy cennik, kliknij w przycisk Dodaj (znajdujący się na Liście cenników) lub z sekcji produktów wybierz opcję Dodaj cennik. W zakładce Nazwa, wprowadź nazwę cennika. Następnie wypełnij informacje dotyczące stopki oraz treści, znajdujące się na początku i końcu cennika.
Pozycje do druku, pozwolą Ci określić, które z wymienionych opcji pokażą się na Twoim cenniku.
W ostatnim kroku określ parametry konieczne do wykonania wydruku.

Edycja cennika

Edycja cennika

Opcja Edytuj ceny, pozwala na szybkie ustawienie cen produktów znajdujących się na liście. Aby usprawnić pracę przy edycji cen, możesz dokonać wyboru kategorii, na której chcesz aktualnie pracować. Wystarczy, że rozwiniesz listę Wszystkie kategorie i wybierzesz kliknięciem tą, która najbardziej Cię interesuje. Przed rozpoczęciem pracy, możesz również zmienić ilość wyświetlanych na liście produktów. Pomoże Ci to w zmniejszeniu liczby stron, przez które przechodzisz przy dużej ilości produktów, dokonując edycji cen.

Żeby wprowadzić nowe ceny dla wybranego cennika, należy kliknąć na pole ceny i po pojawieniu się kursora, wpisać pożądaną kwotę. Uzupełnij wszystkie pola, a następnie kliknij Zapisz w celu zapisania zmian.

Cechy produktu

Cechy produktu

Za pomocą cech produktów masz możliwość scharakteryzowania danego produktu. Możesz przykładowo wprowadzić rok powstania w przypadku dzieła sztuki lub rozdzielczość ekranu w przypadku telewizora.
Cechy produktów służą klasyfikacji przedmiotów w danej grupie. Określenie cech produktu powoli na filtrowanie w sklepie produktów, znajdujących się w kategorii lub na szybkie wyszukanie produktów poprzez zdefiniowanie cech w sklepie.
Rozpocznij od wprowadzenia nowego zestawu cech. W tym celu wybierz opcję znajdującą się w pierwszej zakładce Dodaj zestaw. Wprowadź jego nazwę, a następnie przejdź do zakładki cechy. Możesz wprowadzić nową cechę poprzez kliknięcie Dodaj nową cechę. Uzupełnij podstawowe informacje na jej temat, takie jak nazwa czy rodzaj wartości, a następnie uzupełnij szczegóły poprzez kliknięcie Dodaj wartość w zakładce Szczegóły. Kliknij Dodaj, aby zapisać wprowadzone zmiany i wrócić do dodawania cech tworzonego właśnie zestawu.
Oczywiście możesz dodać tyle cech ile jest Ci potrzebne do dokładnego opisania produktów w Twoim sklepie. Wystarczy, że powtórzysz poprzednie kroki i dodasz pozostałe cechy.
Teraz za pomocą przeciągnięcia, dodaj z listy wprowadzonych cech te z nich, które chcesz przypisać do tworzonego zestawu. Kliknij Dodaj, aby zmiany zostały zapisane, a nowy zestaw cech pojawi się na liście. Cechy produktów możesz dodawać również z osobnej zakładki Cechy produktów. Wystarczy,że klikniesz w przycisk Dodaj cechę, aby wyświetliło się to samo okno, w którym dodawane były cechy podczas tworzenia zestawu cech.
Po wprowadzeniu cech produktów i pogrupowaniu ich w odpowiednie zestawy, możesz dokonać ich edycji z ogólnej listy lub usunąć te, które nie będą już potrzebne w Twoim sklepie.

Uwaga Zestawy cech nie dają możliwości filtrowania na froncie sklepu przez klienta.

Niektóre porównywarki cen wymagają, aby w mapie 'xml' z produktami znalazła się informacja o producencie. Jeżeli chcemy przypisać producenta do produktu, należy stworzyć cechę która będzie traktowana jako producent. Po ustawieniu wartości tej cechy w karcie 'edycja produktu'->'cechy', wartość ta będzie eksportowana do pola producent wymaganego przez porównywarki cen.

Cechy produktu

Kategorie produktów

W Tradoro rozróżniamy dwa rodzaje kategorii: kategorie pojedyncze i multikategorie. Domyślnie ustawione są pojedyncze kategorie, czyli możemy przypisać produkt do jednej kategorii. Jednak aby to zrobić najpierw musimy stworzyć drzewo kategorii. W tym celu klikamy na przycisk Dodaj, który znajduje się po lewej stronie panelu w sekcji Kategorie.

Drzewo kategorii

W wyświetlonym panelu uzupełnij pola tj. nazwa, meta i zdjęcie.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokładnie opisać meta tytuł, opis i słowa kluczowe ponieważ pomoże to w pozycjonowaniu sklepu w wyszukiwarkach.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz. Następne elementy drzewa kategorii tworzymy analogicznie, z tą różnicą że po kliknięciu w przycisk Dodaj (jeśli mamy zaznaczoną kategorie) zostaniemy zapytani o to, czy tworzymy nową kategorie lub podkategorie zaznaczonej kategorii.

Tworzenie kategorii


Uwaga
Stworzone kategorie będą widoczne w Twoim sklepie dopiero po przypisaniu do nich przynajmniej jednego aktywnego produktu.

Po skończeniu pracy z drzewem kategorii możemy przypiąć do nich produkty. W lewym górnym rogu panelu znajduje się lista produktów, która podzielona jest na dwa zbiory: wszystkie produkty i produkty bez kategorii.

Uwaga
Każda zmiana ilości produktów lub modyfikacja nazwy kategorii aktualizuje się na stronie głównej sklepu do 30 minut.
Produkty


Uwaga
Pamiętaj, że po zaimportowaniu produktów z serwisu Allegro lub przy pomocy importu produktów, będą one domyślnie nie przypisane do żadnej kategorii, co za tym idzie nie będą widoczne na stronie sklepu. W panelu Kategorie produktów znajdują się one po lewej stronie w sekcji Produkty, w grupie Produkty bez kategorii.


Po kliknięciu w wybrany zbiór, po prawej stronie pojawi nam się lista produktów przypisanych do tej grupy. Po kliknięciu na wybrany produkt pojawi nam się panel produktu. Podzielony jest on na dwie sekcje. W górnej części widzimy zdjęcie i nazwę produktu, a w dolnej listę kategorii do których należy produkt. Aby przypisać produkt do kategorii, kliknij w ikonę po prawej stronie (oznaczoną plusem), wyświetli nam się lista stworzonych wcześniej kategorii. Poprzez kliknięcie w kółko obok nazwy kategorii, wybieramy do którego elementu ma być przypisany produkt. Po dokonaniu wybory klikamy Zapisz i zamykamy panel produktu.

Jeśli chcemy przypisać wiele produktów do jednej kategorii, możemy skorzystać z możliwości zaznaczenia więcej niż jednego produktu na liście produktów. Poprzez kliknięcie na element po lewej stronie nazwy produktu wybieramy interesujące nas produkty, a następnie na samym dole klikamy na przycisk przypnij. Pojawi się nam drzewo kategorii z którego możemy wybrać do którego mają być przypisane zaznaczone elementy.

Uwaga
Wszystkie zmiany w panelu Kategorie produktów zapisywane są automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika.

Jeśli zachodzi potrzeba przypisywania produktu do więcej niż jednej kategorii, wtedy możemy skorzystać z możliwości multikategorii. Dają nam one możliwość przypisania jednego produktu do wielu kategorii.

Aby je włączyć klikamy w napis Zmień, który znajduje się w prawym górnym rogu panelu. Po kliknięciu wyświetli nam się panel z listą dostępnych metod obsługi kategorii. Aby się przełączyć klikamy na multikategorie, a następnie Zapisz.

Zmiana rodzaju kategorii

Od teraz możemy przypisać produkt do wielu kategorii. W tym celu wybieramy produkt tak samo jak robiliśmy to wcześniej, a następnie klikamy ikonę z plusem aby dodać kolejne kategorie. W wyświetlonym panelu możemy zaznaczyć więcej niż jedną kategorie. Po dokonaniu wyboru klikamy Zapisz.

Uwaga
Pamiętaj, aby wybrać kategorie podstawową. Ma to istotne znaczenie podczas powrotu do zwykłych kategorii, gdyż produkt zostanie przypisany jedynie do kategorii podstawowej.

Odmiany

Odmiany

Jeśli Twoje produkty posiadają różne cechy, takie jak kolory czy rozmiary, to właśnie w sekcji Odmiany możesz je sklasyfikować.
Utwórz nowy zestaw odmian klikając w przycisk Dodaj nowy zestaw. Wprowadź nazwę zestawu. Uzupełnij nazwę cechy i dodaj nowe wartości dla tworzonej właśnie definicji. Aby dodać kilka wartości, kliknij w opcję Dodaj wartość. Znajdujące się na liście wartości, możesz dowolnie zamieniać miejscami. W tym celu pomogą Ci strzałki, znajdujące się obok opisów. Jeżeli pomyliłeś się, możesz usunąć wprowadzoną wartość, aby to zrobić, kliknij ikonkę kosza.
Dla każdego zestawu, klikając Dodaj cechę 2, można utworzyć kolejną cechę.
Jeżeli wprowadziłeś już zmiany, kliknij Dodaj odmianę.

Komentarze

W tym panelu znajdziemy wszystkie zatwierdzone i niezatwierdzone komentarze, oraz informacje odnośnie jakiego produktu dotyczą. Aby uruchomić tą funkcjonalność wchodzimy do Menu > Konfiguracja > Ustawienia > Komponenty i włączamy wspomnianą funkcje. Automatycznie w menu głównym w kolumnie Produkty zostanie dodana zakładka Komentarze. Znajdziemy w niej listę wszystkich otrzymanych komentarzy, wraz z datą wystawienia, nazwą produktu jakiego dotyczą, oraz nazwą osoby wystawiającej. Aby wystawiony komentarz pojawił się na stronie produktu, właściciel sklepu musi go zaakceptować. Istnieje również możliwość podglądu lub usunięcia komentarza. Dodatkowo komentarze można sortować na liście wg daty wystawienia, a także wyświetlać osobno komentarze zatwierdzone i niezatwierdzone. Komentarze zobaczyć można przy produkcie w zakładce Komentarze. Aby Klient mógł dodać komentarz musi być zalogowany.

Tworzenie produktów z aukcji Allegro

Jeżeli posiadasz aktywną integrację z Allegro, możesz tworzyć produkty ze swoich aukcji. Skopiowane zostaną: nazwa, cena, cechy, zdjęcia oraz ilość dostępnych przedmiotów. Opis aukcji nie jest kopiowany. Ale w ustawieniach konta Allegro, można zdecydować, czy mają być pobierane opisy i w jakiej formie (HTML lub tekst).

Tradoro - strona główna
Pliki do pobrania
Kanał YouTube